Felvételivel kapcsolatos időpontok

Kedves Szülők!

Közeledik a központ felvételi határideje, az iskolák választása, a jelentkezési határidő.

Küldöm a felvételivel kapcsolatos fontosabb, betartandó határidőket és információkat, valamint holnap kiosztom a jelentkezési lapokat, amelyeket határidőre kérek kitöltve visszaküldeni.

A levélhez csatolom az Oktatási Hivatal által kiadott tájékoztatót, illetve a felvételi lapok aláírásával kapcsolatos tájékoztatót, amely a problémás aláírási ügyekben segítséget ad.

A linket is megadom, ahonnan letöltöttem.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

Küldöm a linket az iskolakereséshez is. Itt elég beírni pl. Sztehlo (intézmény neve) keresés, utána kiadja az iskola adatait, tanulmányi területeit.

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/

Fontosabb időpontok:

  1. 01. 10.Hazaküldöm a tanulókkal a jelentkezési lapokat, melyet kérekpontosan kitölteni. A kitöltésben segít a fenti linken található iskolakereső oldal.

Jelentkezési lap 4. pontja Itt csak az iskolák felsorolása történik.

Iskola neve, címe… OM azonosítója. Gimnáziumok esetén 6 számjegy, technikum esetén 6+3 számjegy.(a +3 számjegy a feladat ellátási hely kódja)

Jelentkezési lap 5. pontja

Itt kell rangsorolni az iskolákat a tagozatok megjelölésével.

Erre a jelentkezési lapra nekem van szükségem, mert ezek segítségével viszem fel az adatokat a központi rendszerbe, nem ezt a lapot fogom postázni. Nem probléma, ha javítás van benne, de legyen egyértelmű és olvasható. Azért kell korábban bekérnem a jelentkezési lapokat, mert nekem is kell idő, amíg felviszem elektronikusan az adatokat a központi rendszerbe.

A kitöltött lap visszaküldési határideje: február 1.

 

Január 22. 10 óra szombat    Központi írásbeli vizsga

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

Fontos!

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

 

Általános információk a feladatlapokról. A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

– Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a 3.13.6 pontban további részletes információk találhatók.

Javaslom:

–          előző este időben feküdjenek le a gyerekek, hogy kialudják magukat

–          a kezdés előtt kb. fél órával előbb érkezzenek, hogy legyen elég idő kényelmesen megtalálni a termet, előkészülni. Jóérzés lehet, ha a szülő elkíséri a tanulót a felvételire.

–          vigyenek a gyerekek a szükséges felszerelések mellett vizet (inni), esetleg csokit, legyen náluk óra, hogy az időt tudják mérni, mert nem biztos, hogy van a teremben falióra.

–          ne vigyenek mobiltelefont, mert azt valószínűleg összeszedik.

Január 25-28. Félévi bizonyítványok kiosztása

 

Január 27. 14 óra Pótló írásbeli felvételi

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

  1. február 7-éiga központi írásbeli értékelő lapjának megküldése. Személyesen kell bemenni a középiskolába az értékelőlapért, melyen aláírásnak és pecsétnek kell szerepelni. Sokszor előbb is meglesznek az eredmények, korábban is be lehet menni érte, a középiskolák jelezni szokták honlapon vagy az iskola kapuján, hogy mikortól vannak meg az eredmények. Az értékelő lapokat minél előbb be kell hozni az iskolába, fénymásolom, csatolom a jelentkezési lapokhoz, az eredeti példányt pedig visszaküldöm.

A jelentkezési lapokat mindkét szülőnek alá kell írnia!

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

Az esetlegesen szükséges nyilatkozatot csatolom, de kinyomtatva is hazaküldöm azokkal a tanulókkal, akiknek szüksége van rá.

Aláírásra tervezett időpontok:

február 10.  14-17 óra

február 11.  7.20 -11 óra  ill. 14-16 óra

Körülbelül 20 perc idő szükséges tanulónként az aláírásra. A két szülő külön-külön is jöhet, különböző időpontokban. Később küldök egy táblázatot, ahová be tudjátok írni, hogy mikor tudtok jönni aláírni.

Február 11. tanítás szünet a gyerekeknek

Február 16. Felvételi lapok borítékolása

Február 17. Postázás (a feladási határidő febr.18. , de nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni)

Február 22. szóbeli vizsgák kezdete

Ha bárkinek kérdése, problémája van a felvételivel kapcsolatban vagy egyéb ügyben, hívjatok vagy írjatok.

Üdvözlettel:

Ildikó

Mellékletek:

Nyilatkozat-aláírásáról-OH

KIFIR_felveteli_lapok_alairasa

KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022