Felvételi

Kedves Szülők!

Továbbítom az Oktatási Hivatal levelét a felvételi eljárással kapcsolatban. A saját, hozzáfűzött információmat dőlt betűvel írtam. Nagyon fontos a levél végén a piros szöveg!

 A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi információkról kaptam értesítést. 

  • – Abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulónak

2021. december 3-ig

  •  minden esetben

egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára

  • , közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a

www.oktatas.hu

  •  honlapon a

Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás

  •  menüpontban a

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

  •  linkre kattintva.
  • – A jelentkezési lap a Hivatal honlapjáról (

www.oktatas.hu

  • ) pdf formátumban a

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program

  írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2021. november közepétől – lesz

   •  letölthető.

  A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapját melléklettel

    láttuk el, amelyen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (a továbbiakban együtt: különleges bánásmódot igénylő tanulók) nyújthatják be a vizsgaszervező intézményhez a speciális vizsgakörülmények biztosítására vonatkozó kérelmüket.

  Célszerű személyesen bevinni a jelentkezési lapot a középiskolába és ott megbeszélni , hogy az iskola tudja-e biztosítani a különleges körülményeket. 

   • – Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lap melléklete egyúttal a központi vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére is szolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a

  Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

   •  link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel

   , amelynek határideje 2022. február 18.

  jelentkezési lapok szülői aláírásával kapcsolatban − különösen elvált, vagy különélő szülők esetére vonatkozóan − évről évre sok kérdés érkezik a Hivatalhoz a jelentkezési időszakban. Felhívjuk a figyelmet, hogy az EMMI rendelet 37. §-ában foglaltak szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá – ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen – a jelentkező írja alá. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! Kérjük, hogy erre az érintett szülők figyelmét nyomatékosan hívják fel. Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja. A Hivatal honlapja a felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatást tartalmaz a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt. Kérjük, hogy a dokumentum áttekintését követően ennek megfelelően hívják fel a tanulók szüleinek figyelmét az aláírások fontosságára, és arra, hogy az ehhez kapcsolódó tájékoztatót a www.oktatas.hu honlapon elérhetik.

  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

  A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi, a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) megtalálható tájékoztató anyagokat ajánljuk a felvételi eljárásban részt vevő tanulók, szüleik és a továbbtanulást segítő pedagógus kollégák figyelmébe:

  Nagyon fontos, hogy ellenőrizzétek, hogy a gyerekek személyi igazolványa érvényes-e, mert az irásbeli felvételin is kérhetik azonosítás céljából. Most még van idő személyit készíttetni.
   
  Üdvözlettel:
  Seresné Patkó Ildikó