Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Úgy döntöttem, hogy a járványhelyzet miatt írásban küldöm el a tudnivalókat és csak remélni tudom, hogy ebben a tanévben tudunk még személyesen is találkozni.

A telefonszámomat, e-mail címemet minden szülő tudja. Ha kérdés, kérés van, nyugodtan keressenek meg.

2020/21-es tanév

 • A járványügyi helyzetre való tekintettel a XVIII kerületi Bókay Árpád Általános Iskola a következő intézkedési tervet készítette tanulói és pedagógusai védelmében.
 • Alapvető szempontjaink, amelyek alapján az intézkedési tervet elkészítettük, és amelyek szükségesek az intézkedési terv sikeres megvalósulásához:
  • a helyzet súlyossága miatt mindenkinek felelős hozzáállást kell tanúsítania
  • beteg személyek nem tartózkodhatnak az iskolában
  • az osztályok keveredését lehetőség szerint el kell kerülnünk (esetleges fertőzés esetén a kontakt keresésben van jelentősége)
  • a közös eszközhasználatot és a személyes kontaktok számát minimálisra kell csökkenteni
  • Lázas, beteg gyermek és pedagógus nem tartózkodhat az iskolában! Lehetőség szerint iskolába indulás előtt mérjék a gyerekek testhőmérsékletét, és lázasan ne jöjjön iskolába a tanuló, ezzel meg lehet előzni, hogy haza kelljen küldeni őket. Telefonon vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvossal, aki a további teendőkről dönt. Ha nincs láza a gyereknek, de köhög, náthás, torka fáj, hasmenése van, vagy egyéb tüneteket mutat, akkor kérjük, hogy az iskolai közösség védelmében szintén tartsák otthon a gyerekeket!
  • Krónikus betegséggel élő gyermeknek háziorvosa javaslatára engedélyezett az otthoni tanulás. Ebben az esetben a tanulónak háziorvosi igazolást kell hoznia osztályfőnökének, mellyel a hiányzásai igazolt státuszúak lesznek. A diák ez esetben, a házi feladat online kapja meg, de nem részesül rendszeres online oktatásban.
  • Ügyelet: A hajnali és délutáni ügyeleten (Szélmalom utcai épületben) mindenkinek kötelező a maszk viselése! Reggel, iskolába érkezéskor (7:30-tól) az udvaron és az épületbe lépve is kötelező a maszk viselése, és belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés! Minden tanuló a saját tantermében gyülekezve várja az óra kezdést.
  • Közös érdekünk, hogy a szülők csak a kapuig jöjjenek, ne tartózkodjanak az épületben. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a kézfertőtlenítés és maszkhasználat kötelező!
  • Az iskola épületében a maszk viselése a tantermekben nem szükséges (de felvehető), a folyosókon és a mosdókban és azokon a foglalkozásokon, ahol több osztály keveredik, ellenben viselése kötelező. Ez egyaránt vonatkozik a tanulói és tanári közösségre. Ebben az időszakban mindenki a saját termét használja, vándorlás nincs, kivéve az informatika és nyelvi órákat, technika és testnevelés órákat.
  • A mosdókban csak annyi tanuló tartózkodhat, ahány fülke van ,- ezt ügyeletes tanár felügyeli.
  • A testnevelés órák lehetőség szerint szabadban lesznek megtartva.
  • Testnevelés felszerelés nem maradhat a tantermekben!- minden nap haza kell vinni.
  • Ugyanez vonatkozik a technika/rajz dobozokra is. (ALSÓ) A felszereléseket a gyerekek nem cserélgethetik, nem adhatják kölcsön!
  • Az informatika terembe lépéskor a fokozott eszközhasználat miatt kötelező a kézfertőtlenítő használata, amely a teremben rendelkezésre áll.
  • A tantermekben csak a legszükségesebb tárgyak és felszerelések maradhattak, melyek nélkülözhetetlenek a tanításhoz. Szemléltető eszközök és dekorációk, kizárólag a fal síkjában elhelyezett faliújságokon kerülhetnek elhelyezésre!
  • A szakkörök megtarthatók, amennyiben a gyerekek vállalják a maszk viselését ezen alkalmakon..
  • A nagy épület udvarán egyszerre 3 osztály tartózkodhat a szünetekben. Az udvarra, beosztás szerint mehetnek az egyes csoportok.
  • A szünetek egységesen 15 percesek lesznek, emiatt a csengetési rend is módosult!
 1. óra: 8 – 8:45
 2. óra: 9 – 9:45
 3. óra: 10 – 10:45
 4. óra: 11 – 11:45
 5. óra: 12 – 12:45
 6. óra: 13 – 13:45
 7. óra: 14 – 14:45

Ebédlő használata:

–           Az ebédet az étteremüzemeltető szolgáltatja, így az ebédlő fertőtlenítése az ő feladatuk. Egyszerre két osztály tartózkodhat az étkezőben, a távolságtartás így tartható. Az ebédelésre az alsó tagozaton 12 órától „ebéd órát” vezetünk be. Ezt követően a gyerekeknek az esetlegesen erre az időpontra eső tanítási órája ebéd utánra tolódik.

Az intézkedési tervet a járványügyi helyzet és a tapasztalatok alapján folyamatosan felülvizsgáljuk.

 • Az osztály szülői munkaközösségét az elmúlt tanévben Király Blanka és Nyiri Zsombor anyukája képviselte. Remélem, vállalják az idei tanévben is és a szülők elfogadják. Ha valakinek ezzel kapcsolatban hozzászólása lenne, kérem, jelezzen.
 • Nagy SZMK értekezlet: szept.
 • Fogászat és gyógytestnevelés az idei tanévben nem lesz, ami a járványhelyzet javulásával változhat.
 • A tankönyveket és a technika csomagot minden tanuló megkapta. A megbeszéltek szerint, megrendelem matematikából a kompetenciafejlesztő munkatankönyvet.

Ez a három matekkönyv nagyon súlyos, ezért mondtam a gyerekeknek, amelyik könyvből nincs lecke, azt bent hagyhatják a teremben. Nem vándorolnak a 11-es teremből és talán idegen csoport sem jön a termünkbe. Ez még az alakuló teremrend kérdése, de lehetőség szerint elkerüljük, hogy egymás termébe menjenek a tanulócsoportok.

 • Gyakran van szükségünk dolgozatok, kiegészítő anyagok fénymásolására. A fénymásolási hozzájárulás tanulónként 1700 Ft az idei tanévre. Kérem a szülőket, hogy minél előbb küldjék be a gyerekekkel az összeget. Fizethetnek a gazdasági irodában vagy nekem is odaadhatják a pénzt.
 • Alapítványunk, a Kerek Világ Alapítvány minden APEH igazolással rendelkezik, miszerint érvényesek rá a kedvezmények, az adócsökkentés és az adó 1%-ának átutalása. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a következő év elején gondoljanak ránk az adóév lezárásánál.
 • Ebédbefizetés: az időpontokat a honlapon lehet megtekinteni. Valamint a nagy iskolában, a gazdasági irodában, a kis iskolában a faliújságon kifüggesztve.

Nem kell menüt választani. Három menüt küld az Eurest, amiből a gyerekek naponta választhatják ki, hogy mit szeretnének ebédelni. A fő ételt és a köretet is maguk variálhatják. A diétás étkezés lehetősége továbbra is megvan.

 • A három vagy többgyerekes családok esetén a gyermekek 50 %-os térítést fizetnek, valamint azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ill. kiegészítő családi pótlékban részesülnek, ingyenesen étkeznek. (Természetesen be kell mutatni az erre jogosító határozatot). Bármilyen ebédtámogatással kapcsolatos kérdésük van, a gyermekvédelmi felelős kollégát keressék! (Burka Erika) Ebédlemondás reggel 8.45-ig a következő naptól a következő telefonszámon: 296-1488 vagy az etkezeslemondas@gesz.bp18.hu címen. Fontos, hogy a gyerek neve, osztálya mellé az iskola nevét is írják oda, mert ez központi cím.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít az átutalásos ebédbefizetésre. Természetesen megmarad a készpénzes befizetési lehetőség is.

 • Napközi 7-8. évfolyamon nincs, tanulószobát lehet igénybe venni.
 • Minden évfolyamon kötelező az etika vagy erkölcstan/hitoktatás. Ezek az órák

az órarendtől függően vannak az órarendbe beépítve. Amennyiben a felsős etika órával párhuzamosan nincs hittan órája a felsős tanulóknak, a délelőtti etika órán nem kell részt venniük. Lyukas órájuk van, amelyet az iskolai könyvtárban a könyvtáros tanár felügyeletével kell eltölteniük.

 • A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információkat az iskola honlapján találják majd.
 • Mobiltelefonok használata az iskolában csak engedéllyel lehetséges. Én matekórákon megengedem, hogy lefotózzák a táblára írt házi feladatokat, ne töltsék a szünetet másolással. A környezettudatosság jegyében próbálok egyre kevesebbet fénymásolni, ezért előfordul, hogy fotózzuk a feladatot és a Messengeren elküldjük a feladatot az osztálycsopi-ba. Remélem működni fog. Ha ez probléma, kérem jelezzenek.
 • A tanuló jegyeit az elektronikus naplóból lehet követni. (Nincs papír alapú ellenőrző könyv.) Kérjük a szülőket, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel, hogy ne okozzon meglepetést a félév végén gyermekük tanulmányi előmenetele. Ha nincs valakinek szülői kódja, az iskolatitkártól telefonon lehet kérni.
 • Diáksportkör

A korábbi évekhez hasonlóan öt testnevelési óra kötelező minden tanuló számára, amiből két órát egyesületi igazolásokkal ki lehet váltani. Csatolom a testnevelési órákkal kapcsolatos információt.

     Az igazolások leadásának határideje 2019. szeptember 30.

     Aki ez ideig nem ad le igazolást, a délutáni foglalkozáson köteles részt venni!

 • Pályaorientációs nap: március 31. Mindenkinek kötelező tanítás nélküli nap. Nem tudható, hogy ez milyen formában lesz megtartva, mert jelen helyzetben tömegközlekedési eszközökkel nem utaztathatunk gyerekcsoportokat.
 • DÖK: A szokásos rendezvények (Halloween, Luca, Farsang) egyelőre elmaradnak. Ha javul a helyzet, elgondolkodunk a megrendezés lehetőségeiről.

A hetedik osztály nagyon nehéz év, még akkor is, ha a pandémia nem lenne. Ezen az évfolyamon nyílik az olló, és lesznek, akik tudják tartani a korábbi eredményeiket, de lesznek, akik nem. A megnövekedett tananyag és tantárgyak miatt, sokkal több időt kell majd az önálló tanulásra fordítani a gyerekeknek. Négy új tantárgy lesz, biológia, földrajz, fizika, kémia. Ezek mindegyike nehéz, tanulós tárgy.

A biológiát, földrajzot és a természettudományi gyakorlatot Krakkerné Berki Hajnalka tartja, aki veszélyeztetett kora és egészségi állapota miatt online tarthatja az óráit.

Az óráival kapcsolatban a következő tudnivalókat küldte.

„A tananyagok a tavalyi digitális oktatáshoz hasonlóan a Teams felületén lesznek elérhetők. 10-15 perc körüli videókban elmondom a heti anyagot, ehhez vázlatot is kapnak. Lesz interaktív feladat is a munkafüzeten kívül. A Krétában a szokásos módon a házi feladatoknál szintén elérhető lesz. Napköziben is meg lehet nézni.

Mindig keddtől lesz elérhető és hétfőig kell visszaküldeni.

Érdekes lesz, nem kell parázni. Nem kell több időt ráfordítani, mint a hagyományos oktatásnál. Lesznek kontaktórák, konzultációk is!”

Matematika

Ismétlést tervezek az év elejére, mivel nem tudtam mérni, hogy a digitális oktatás során tanult tananyagot mennyire sajátították el a gyerekek. Sűrűn íratok dolgozatot, hogy legyen jegyük a gyerekeknek, mert nem tudni, hogy mikor csukják be az iskolákat ismét. A digitális oktatás során a számonkérés nehezen megoldható és sok esetben nem ad reális képet a tanuló tudásáról.

Kémia

Nehéz tantárgynak tartják, de ha rendszeresen, folyamatosan készülnek a tanulók, akkor nem lesz gond. Vázlatot írunk a füzetbe, de nagyon fontos, hogy a tanulásnál mindig olvassák el a tankönyvben a leckét és használják a munkafüzetet. A mf. szerintem nagyon jó, játékos, rejtvényekkel teli, a megszerzett tudás alkalmazására épül. Lesz ismeret, amit csak a munkafüzet tartalmaz. Írásbeli házit mindig adok a munkafüzetből, amelyet a következő órán megbeszélünk és kijavítunk. Fontos, hogy legyen jól javítva, mert a témazáró feladatai a munkafüzethez hasonlóak lesznek.

 • Az idei tanév fontosabb időpontjai:
 • Tanítási napok száma: 179
 • Első félév vége 2021. január 22.
 • Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.
 • Ballagás: 2021. június 15-én délután
 • Tanévzáró ünnepély: 2021. jún.
 • Őszi szünet: október 23- november 3. (utolsó tanítási nap: okt.22 első tanítási nap: november 2.)
 • Téli szünet: december 19- 2021. jan 3.( utolsó tanítási nap: dec. 18. első tanítási nap: 2021. január 4.)
 • Tavaszi szünet: 2021. ápr. 1- ápr. 6. (utolsó tanítási nap: márc.31. első tanítási nap: ápr. 7.)
 • Idegennyelvi mérés 6., 8. évfolyam): 2021.máj.19.
 • Kompetenciamérés 6., 8. évfolyam: 202. máj.26.
 • Fogadónapok – a helyzet függvényében, tájékozódás a honlapról
 • Nyílt órák – elmaradnak a járványhelyzet miatt.
 • június 4. osztálykirándulás
 • HELYI munkanap csere!  2020. december 24. ledolgozása dec.12. – helyette belső továbbképzés 2020. szeptember 26. szombat.
 • Tanítás nélküli munkanapok:
  • szept.26. tanárok továbbképzési napja (belső)
  • február 8. nevelési értekezlet
  • március 31. pályaorientációs nap
  • április 23. Biológia Verseny
  • június 9. DÖk nap
  • június 14. osztályozó értekezlet/ vagy nov.6. Pedagógus továbbképzés Mezőkövesden

 

 

A továbbiakban érkező információkról, változásokról folyamatosan értesítem a szülőket.

 

Üdvözlettel:

Seresné Patkó Ildikó

Mellékletek:

DSK jelentkezési lap (1)

KÉRELEM

Szülői tájékoztató a kérelemhez